Jan-majster.pl » portal dla fachowców - majsterkowiczów »
PRZESZUKAJ STRONĘ
książki online

Renowacja kościołów produktami Remmers

Na styku historycznych krain Warmii i Mazur Remmers uczestniczy w konserwacji Sanktuarium Maryjnego w Świętej Lipce.

Chemia budowlana - Fasada Sanktuarium w Świętej Lipce
Fasada Sanktuarium w Świętej Lipce
Sanktuarium powstało na miejscu znajdującej się tu za dawnych czasów lipy od której pochodzi nazwa miejscowości. Legenda mówi o skazanym z kętrzyńskiego zamku, któremu przed egzekucją objawiła się Matka Boska każąc mu wyrzeźbić swą figurkę. Następnego dnia znaleziono przy skazańcu figurkę Marki Boskiej. Sędziowie uznali to za znak i ułaskawili więźnia. Ten umieścił figurkę na przydrożnej lipie, która w niedługim czasie zasłynęła licznymi cudami (m.in. niewidomy szlachcic odzyskał wzrok a owce przechodząc przy figurce klękały) Najwcześniejsze podania dotyczące Świętej Lipki pochodzą z XV wieku. Już wtedy opisywano to miejsce jako obiekt licznych pielgrzymek. Początkiem tego świętego miejsca był wiek XIII, a w XV została wzniesiona kaplica wewnątrz której rosła lipa. Po przewrotach religijnych w Prusach i przyjęciu luteranizmu, kaplica została zburzona, lipa wycięta. Na miejscu lipy stanęła szubienica, która miała odstraszać ewentualnych pielgrzymów. Odbudowa sanktuarium o obecnym kształcie trwała od XVII wieku do XVIII wieku. Była sponsorowana przez licznych fundatorów z całej Europy. Powstał wtedy bazylikowy kościół (lata 1687-1693), krużgankowe obejście z narożnymi kaplicami (lata 1694-1708), dom zakonny (lata 1695-1698). Święta Lipka to obiekt zabytkowy niezwykłej wartości, zaliczany do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce. Zespół architektoniczny złożony z kościoła, krużganków i klasztoru, posiada zachowaną w stanie prawie nie zmienionym bogatą i różnorodną dekorację. Składają się na nią rzeźby w kamieniu i drewnie, malarstwo ścienne i obrazy na płótnie, wyroby złotnicze i snycerskie oraz rzadko spotykane w takiej obfitości dzieła artystycznego kowalstwa i ślusarstwa.

Chemia budowlana - Rotunda św. Prokopa
Rotunda św. Prokopa

DZIAŁANIA RENOWACYJNE


Od kilku lat trwa remont Sanktuarium w Świętej Lipce. Prace konserwatorskie przy elewacji bazyliki i krużganków przywracają blask freskom, z większą mocą ożywają organy, a ołtarz główny odzyskuje swój pierwotny blask. Ginący zabytek jest ratowany dzięki wsparciu, udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Pozostałe fundusze pochodzą od źródeł lokalnych. Całkowite koszty projektu to 2.468.168 euro. W pracy z materiałami chemii budowlanej nie istnieją rozwiązania typowe. Dzięki badaniom chemicznym i wsparciu technologicznemu wykonanym w laboratoriach Remmers, zdiagnozowano problem i dobrano właściwe specjalistyczne preparaty. Dzięki temu kunszt prac konserwatorów będzie zachowa preparatu! Następnym etapem prac było wzmocnienie strukturalne tynków polichromowych, przy wykorzystaniu materiału KSE 300E, opartego o specjalnie modyfikowane estry kwasu krzemowego. Celem wzmocnienia było przywrócenie osłabionym cegłom pierwotnej wytrzymałości. Prace przy wykorzystaniu technologii Remmers realizony na długie lata - mówi Radosław Okoń, przedstawiciel firmy Remmers - w renowacji zabytków bardzo ważny jest dobór odpowiednich produktów, aby zachować oryginalną substancję materiału. W Świętej Lipce zawilgocone mury krużganków spowodowały dewastację cennych malowideł ściennych. W pierwszym etapie prac konserwatorskich zajęto się przyczynami uszkodzeń tynku - pęcznieniem i skurczem higroskopijnym. Dzięki zastosowaniu jedynego w swoim rodzaju preparatu Remmers Antihygro ograniczono wielkość oraz szybkość pęcznienia. W trakcie konserwacji technicznej trzeba było zastosować aż 4 tony tego wała Pracownia Konserwacji Zabytków Stiuk, Szymon Konecko z Olsztyna i konserwator dzieł sztuki Justyna Dzieciątkowska, wieloletni partnerzy współpracujący przy realizacjach w rejonie województwa warmińsko-mazurskiego i na terenie całej Polski. W ich dorobku znajdują się zabytki od średniowiecza aż do XX wieku.

Chemia budowlana - Kościół św. Małgorzaty w Kościelcu
Kościół św. Małgorzaty w Kościelcu

SZLAKIEM ROMAŃSKIM


Na Kujawach znajduje się wiele pięknych zabytków architektury romańskiej. Maleńkie granitowe, surowe kościółki tworzą niepowtarzalny nastrój. Przy renowacji dwóch z nich - w Strzelnie i Inowrocławiu wykorzystano produkty naszej marki. Rotunda świętego Prokopa w Strzelnie to największa romańska świątynia w Polsce zbudowana na planie koła. Zapis w kronikach Jana Długosza podaje datę 16 marca 1133 jako dzień jej konsekracji. Ostatnie badania archiwalne wskazują czas ukończenia rotundy na tzn. drugie dziesięciolecie XIII w.

Budowla wykonana została z granitowych ciosów kamiennych, z późniejszymi elementami z cegły. Podczas przebudowy w końcu XV lub na początku XVI wieku rozebrano i wymurowano ponownie w cegle górną część wieży i dodano do niej ceglaną skarpę od zachodu. W późniejszym okresie rotunda przestała pełnić funkcje kultowe i została włączona w zabudowania klasztoru norbertanek jako furta
Chemia budowlana - Krużganki Sanktuarium w Św. Lipce
Krużganki Sanktuarium w Św. Lipce
klasztorna. Sakralny charakter budowli został przywrócony w XVIII wieku. Podczas konsekracji, ok. 1779, zmieniono wezwanie świątyni Św. Krzyża na św. Prokopa. W 1812 kościół został sprofanowany przez żołnierzy napoleońskich, był prawdopodobnie używany w celach gospodarczych; dokonano wtedy kolejnych przeróbek, m.in. rozebrano apsydy od północy i dodano do wieży czworoboczną kondygnację. W 1892 dokonano pierwszej konserwacji kościoła, w tym czasie odtworzono apsydy od północy i część okien romańskich. Kolejną konserwację kościoła przeprowadzono w latach 1924-1925. Podczas II wojny rotunda została zamieniona na magazyn. W 1945 Niemcy podłożyli ładunki wybuchowe w rotundzie. Wybuch i pożar zniszczyły kopułę, górne partie wieży i całe wyposażenie wnętrza, natomiast ściany przetrwały. Odbudowa, rozpoczęta w latach pięćdziesiątych XX wieku, trwała do początku obecnego stulecia.

Chemia budowlana - Fragment rotundy po przeprowadzeniu prac konserwatorskich
Fragment rotundy po przeprowadzeniu prac konserwatorskich
Prace prowadzą konserwatorzy dzieł sztuki Urszula i Marek Markowscy z Inowrocławia. W ramach opracowań projektowych zaplanowano: czyszczenie kamienia, uzupełnienie uszkodzonej siatki spoin oraz hydroizolacje wybranych partii murów. Renowację obiektu rozpoczęto od konsolidacji strukturalnej estrami kwasu krzemowego KSE, oczyszczenia kamiennych murów z zabrudzeń stosując między innymi pastę Fassadenreiniger i preparat Combi WR. Potem wykonano tynkowanie wypełnień solo chłonnym podkładem Grudputz WTA oraz doszczelniono i uzupełniono historyczne spoiny mineralną zaprawą Fugenmörtel. Niezbędne uszczelnienie powierzchni murów mocno obciążonych przez wody opadowe wykonano w systemie Remmers Kiesol. Na zagruntowane podłoże płynnym koncentratem krzemionkującym Kiesol nałożono bardzo odporny na siarczany „szybkowiążący” szlam Sulaftexschlämme.

Chemia budowlana - Odnowiona renesansowa kaplica w Kościelcu
Odnowiona renesansowa kaplica w Kościelcu
Drugi romański obiekt, w którym prace konserwatorskie wykonała firma Markowscy to Kościół św. Małgorzaty w Kościelcu Kujawskim. Kościół św. Małgorzaty pochodzi z przełomu XII i XIII wieku i zbudowany jest -podobnie jak większość zabytków w tym regionie -z ciosów granitowych. Od XV wieku ulegał licznym przebudowom, czego doświadczyły m. in. sklepienie (obecnie gotyckie, pierwotnie strop), apsyda (przebite okna) i ściany budowli (podwyższone, uzupełnione cegłą). Najważniejsze jednak było dobudowanie dwóch kaplic po bokach kościoła tak, że tworzą coś w rodzaju renesansowego transeptu. Południowa kaplica jest renesansowa, północną - neorenesansową, dostawiono w XIX wieku. Romański charakter zachowały ściany budowli. Najciekawszą częścią kościoła jest kamienna, kwadratowa wieża kryjąca jedną z najstarszych klatek schodowych w Polsce.

Prace remontowe kościoła z użyciem materiałów firmy Remmers rozpoczęły się w 2003 roku. Na początku wstępnie wzmocniono osłabione partie elewacji preparatem KSE 300. Usunięto zasolone i zawilgocone tynki z dolnej części elewacji i zastosowano tynki renowacyjne Remmers Vorspritzmörtel, Salzspeicherputz i Sanierputz WTA, a potem farby Siliconharz Füllfarbe LA i Historic Lasur. Zapraw barwionych w masie Remmers Restauriermörtel użyto do rekonstrukcji sgraffit oraz impregnatów Funcosil SNL do zabezpieczenia szczytów i kamieniarki. Prace konserwatorskie w kościele trwają od kilku lat. W 2006 roku polegały w głównej mierze na renowacji kaplic wraz z wyposażeniem. Wykonawcy prac zdecydowali się na zastosowanie zapraw Historic Kalkspatzenmörtel i farb wapiennych Historic Kalkfarbe, zarówno do tynkowania, malowania ścian i rekonstrukcji ubytków w kamieniu i polichromii. Podobnie postąpiono w przypadku niezwykle cennego epitafium Gertrudy Kościeleckiej, w którym zastosowano wapno dyspergowane Historic Kalkspachtel modyfikowane we własnym zakresie, do wykonania uzupełnień w kamieniu i farb do rekonstrukcji polichromii. Uzyskano bardzo jednorodne w odbiorze faktury kamienia i tynku, z matową, delikatnie zróżnicowaną powierzchnią ścian, z zachowaniem pierwotnej technologii wapiennej. Przedstawione pokrótce realizacje konserwatorskie powstały w oddalonych o setki kilometrów kościołach w Polsce, łączy je wysoki poziom wykonania konserwatorskiego, świetny efekt estetyczny, uzyskany także przez zastosowanie farb i zapraw oferowanych przez firmę Remmers. Dzięki temu zapewniają zabytkom zachowanie ich autentyczności, wartości historycznej, estetycznej i technicznej, w myśl artykułu 9 Karty Weneckiej. Zastosowanie ich uzależnione jest od zamierzeń dawnego twórcy dzieła, od aktualnych potrzeb konserwowanego zabytku, stanu zachowania, funkcji, jak również wiedzy, inwencji twórczej konserwatora i decyzji księdza - wykonawcy i inwestora!Strona główna   |  Remonty  |  Zrób to sam (DIY)  |   Produkty   |  obud.pl  |  chemiabudowlana.nfo  |  Forum  |  Kontakt    |  polityka prywatności 
książki online
® Copyright grupa oBud. Wszelkie prawa zastrzeone. Jan-majster.pl