Jan-majster.pl » portal dla fachowców - majsterkowiczów »
PRZESZUKAJ STRONĘ
książki online

Renowacja starego budownictwa - Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne

Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych zaleca się stosować systemy materiałowo-technologiczne, które umożliwią jednoczesne rozwiązanie problemów związanych z zabezpieczeniem budowli przed dalszym zawilgacaniem, kapilarnym transportem wilgoci przez mury oraz umożliwią otynkowanie zawilgoconych, zasolonych oraz często porażonych biologicznie ścian tynkami odpornymi na działanie szkodliwych soli budowlanych.

Chemia budowlana - Renowacja starego budownictwa - Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne
Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych należy przeprowadzić ocenę stanu technicznego budowli oraz poszczególnych jej elementów. Należy ocenić między innymi:

1. Poziom zawilgocenia ścian oraz sklepień. Przyjmuje się następujące poziomy zawilgocenia przegród budowlanych:
Wm = 0-3 % - przegrody o dopuszczalnej wilgotności,
Wm = 3-5 % - przegrody o podwyższonej wilgotności,
Wm = 5-8 % - przegrody średnio zawilgocone,
Wm = 8-12 % - przegrody mocno zawilgocone,
Wm › 12 % - przegrody mokre.

2. Poziom zasolenia murów szkodliwymi solami budowlanymi. Sole te krystalizują podczas odparowywania wody zawartej w murach. Powstające kryształki soli wywierają ogromne ciśnienie na strukturę materiałów budowlanych, powodują ich destrukcję. Wg instrukcji WTA 2-6-99 klasyfikacja poziomów zasolenia murów szkodliwymi solami budowlanymi jest następująca:

Chemia budowlana - Renowacja starego budownictwa - Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne


3. Stopień porażeń biologicznych budynku na skutek korozji biologicznej 4. Przyczyny zawilgoceń obiektu budowlanego. Przy braku lub uszkodzeniu izolacji zawilgocenia powodowane są najczęściej przez wody:
- atmosferyczne pochodzące z opadów deszczu oraz topnienia śniegu. Wody te bezpośrednio działają na nadziemne części budowli.
- zawarte w gruncie (wody gruntowe, powierzchniowe, kapilarne) - technologiczne (wprowadzane do budowli podczas jej wykonywania w tzw. technologiach mokrych)
- użytkowe (związane są z eksploatacją budynków np.: pomieszczeń mokrych – łazienki, natryski)
- pochodzące z awarii instalacji wodnych oraz kanalizacyjnych.

Chemia budowlana - Renowacja starego budownictwa - Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne

Zalecenia wykonawcze:


1. Z powierzchni ścian piwnicznych skuć skorodowane, zawilgocone, zasolone tynki. Jako zasadę należy przyjąć skuwanie tynków 80 cm powyżej widocznych śladów zawilgoceń.
2. Odkopać ściany piwniczne budynku. Starannie oczyścić powierzchnie ścian, uzupełnić ubytki w powierzchniach murów za pomocą szybkowiążącej Zaprawy wyrównującej AM 20.
3. Wykonać pionową izolację zewnętrzną ścian piwnicznych przy użyciu dwuskładnikowej, elastycznej, masy uszczelniającej Izolacja bitumiczna 2K Standard, zużycie 4,0 l/m2. Powłokę izolacyjna zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym podczas zasypywania wykopów za pomocą płyt ze styropianu przyklejonego do ścian za pomocą Izolacja bitumiczna 2K Standard.
W celu zwiększenia wytrzymałości mechanicznej powłoki izolacyjnej można ją wzmocnić poprzez wklejenie Fizeliny wzmacniającej.
4. Ułożyć wokół budynku drenaż opaskowy. Wykopy zasypać gruntem przepuszczalnym. Ukształtować prawidłowo spadki terenu wokół budynku.
5. Wykonać izolację poziomą zabezpieczającą ściany przed kapilarnym podsiąkaniem wilgoci. Przed rozpoczęciem prac należy wykonać próbne odwierty, ocenić stan techniczny murów. Przeponę wykonać na poziomie posadzki pomieszczeń piwnicznych metodą iniekcji niskociśnieniowej przy użyciu preparatu Przepona pozioma IM 55, która polega na nawierceniu w wilgotnym murze otworów w jednym rzędzie. Średnica otworów powinna wynosić 16 mm, maksymalna odległość między otworami 15 cm. Otwory powinny kończyć się 5 cm przed licem muru. Zalecane ciśnienie iniekcji wynosi 0,2 MPa. Po starannym przedmuchaniu otworów sprężonym powietrzem przeprowadzić iniekcję murów preparatem Przepona pozioma IM 55, zalecane zużycie wynosi 11-12 kg/m2 przekroju poziomego nawiercanej ściany.
6. Wypełnienie otworów płynną zaprawą Repol VS 10, zużycie 5 kg/m2 przekroju poziomego muru.
7. Otynkować zawilgocone i zasolone ściany pomieszczeń piwnicznych tynkiem renowacyjnym odpornym na działanie szkodliwych soli. Proponuje się zastosować pełen system tynków renowacyjnych Murexin w następujący sposób:
- Warstwa sczepna - obrzutka z zaprawy Renowacyjna warstwa sczepna RWS 05, zużycie ok. 4,0 kg /m2;
- tynk renowacyjny podkładowy (magazynujący) o grubości minimum 1,0 cm z Renowacyjnego tynku podkładowego RTP 20, zużycie ok. 10,5kg/m2/1,0 cm grubości.
- tynk renowacyjny nawierzchniowy o grubości minimum 1,0 cm z Renowacyjnego tynku nawierzchniowego RTN 20, zużycie ok. 10,5kg/m2/1,0 cm grubości
- szpachlowanie tynku renowacyjnego za pomocą Renowacyjnej szpachli wapiennej RSW 20
- Malowanie ścian oraz sklepień za pomocą dyfuzyjnej farby krzemianowej – Renowacyjna farba silikatowa RFS 12

Chemia budowlana - Zawilgocony cokół budynku.
Zawilgocony cokół budynku.
Chemia budowlana - Cokół budynku po remoncie. Wykonano izolację poziomą oraz tynki renowacyjne na powierzchni cokołu.
Cokół budynku po remoncie. Wykonano izolację poziomą oraz tynki renowacyjne na powierzchni cokołu.


Grubości tynku renowacyjnego podane powyżej należy dostosować do poziomu zasolenia podłoży (patrz p. 2). Aby tynk renowacyjny skutecznie spełniał swoja rolę musi być naniesiony warstwą o łącznej grubości min. 2 cm.

Przykładowe rozwiązania uwzględniające zasolenie podłoża:
Niski stopień zasolenia muru:


1. Renowacyjna warstwa sczepna RWS 05, zużycie 4,0-5,0 kg/m²
2. Tynk renowacyjny nawierzchniowy RTN 20, gr. 2,0 cm

Średni stopień zasolenia muru:


1. Renowacyjna warstwa sczepna RWS 05, zużycie 4,0-5,0 kg/m²
2. Tynk renowacyjny podkładowy RTP 20, gr. min. 1,0 cm
3. Tynk renowacyjny nawierzchniowy RTN 20, gr. min. 1,0 cm

Wysoki stopień zasolenia muru:


1. Renowacyjna warstwa sczepna RWS 05, zużycie 4,0-5,0 kg/m²
2. Tynk renowacyjny podkładowy RTP 20, gr. min. 1,5 cm
3. Tynk renowacyjny nawierzchniowy RTN 20, gr. min. 1,0 cm

Bardzo ważnym elementem prac renowacyjnych jest doprowadzenie do właściwej wentylacji pomieszczeń piwnicznych.

Opracował: M. Nocoń

Źródło: MurexinStrona główna   |  Remonty  |  Zrób to sam (DIY)  |   Produkty   |  obud.pl  |  chemiabudowlana.nfo  |  Forum  |  Kontakt    |  polityka prywatności 
książki online
® Copyright grupa oBud. Wszelkie prawa zastrzeone. Jan-majster.pl